GÓC HỌC TẬP LỚP 7

Thứ Ba, ngày 27 tháng 8 năm 2013

Bài 7 - Cấu trúc tế bào thực vật

Hình dáng và kích thước của tế bào động vật.
Cấu trúc của tế bào thực vật.
Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
Hình dáng, kích thước của tế bào thực vật khác nhau, nhưng chúng đều gồm các thành phần sau: vách tế bào( chỉ có ở tế bào thực vật), màng sinh chất, chất tế bào, nhân và một số thành phần khác: không bào, lục lạp( ở tế bào thị lá),---
Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
 

TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?
Trả lời
Kích thước và hình dạng của tế bào thực vật rất khác nhau: có thể ở dạng hình chữ nhật, đa giác, bầu dục, hình sợi,...2. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?
Trả lời
Ngoài cùng là vách tế bào.
Màng sinh chất.
- Tế bào chất.
- Nhân.
- Các bào quan: không bào, lục lạp.


3. Mô là gì?
Trả lời
* Mô:  là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo, cùng thự hiện một chức năng chung.
* Tên một số loại mô thực vật:
- Mô biểu bì lá.
- Mô phân sinh ngọn.
- Mô mềm.
- Mô nâng đỡ.


4. So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật ?
Trả lời
xem tiếp >>5. Thành phần nào chỉ có ở tế bào thực vật ?
Trả lời
- Vách tế bào.
- Lục lạp.
- Không bào.0 nhận xét:

Đăng nhận xét