GÓC HỌC TẬP LỚP 7

Thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè mà em biết.

Đề 5: Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè mà em biết.

A. Mở bài.
- Giới thiệu về người bạn tốt mà em sắp kể.
- Giới thiệu khái quát về thành tích trong học tập hay việc tốt mà bạn ấy đã làm để giúp đỡ những bạn bè cùng lớp.
B. Thân bài.
- Kể về người bạn tốt của em.
+ Hoàn cảnh gia đình.
+ Lối sống.
+ Thành tích học tập.
+ Quan hệ với các bạn trong lớp, trong trường, với các thầy cô giáo và mội người ra sao?
- Kể về một kỉ niệm sâu sắc (nếu có) của bản thân với người bạn đó.
- Chơi với người bạn đó, em học được điều gì?
C. Kết bài.
- Suy nghĩ của em về người bạn đó như thế nào? (tự hào, thán phục).

- Nêu bài học về việc giao kết bạn bè. (Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng).
Bài làm:

3 nhận xét: